సరదాగా

నిద్రలో కాదు...

భర్త: రాత్రి నిద్రలో నువ్వు నన్ను చాలా అసహ్యంగా తిట్టావు.
భార్య: లేదు, మీరు పొరబడుతున్నారు.
భర్త: పొరపాటేంటి, నా చెవులారా వింటే...?
భార్య: అహఁ, మీరు వినడం పొరపాటు కాదు. అప్పుడు నేను నిద్ర పోతున్నాననడం పొరపాటంటున్నా.

క‌వర్ స్టోరీ

సినిమా

ప్ర‌ముఖులు

సెంట‌ర్ స్ప్రెడ్

ఆధ్యాత్మికం

స్ఫూర్తి

క‌థ‌

జనరల్

సేవ

కొత్తగా

పరిశోధన

కదంబం

ఫ్యాషన్

రుచి

వెరైటీ

ఇంకా..

జిల్లాలు