సందేహం

Published : 01/07/2021 01:12 IST
మెలకువగా ఉండండి!

క్రీస్తు వాణి

లోకంలో ప్రతి మనిషీ ఏదో ఒక విషయానికి భయపడతాడు. కొంతమందికి జబ్బులంటే భయం. కొందరికి ఏదైనా హాని వాటిల్లుతుందేమో అనే భయం. వీటన్నింటికీ మించింది చావు భయం. అది ఏదో ఒకనాడు ప్రతి జీవికీ తప్పనిసరి! దాని గురించి భయం లేకుండా ప్రశాంతంగా గడిపే వీలుందా? అంటే ‘ఉంది’ అంటారు క్రీస్తు ప్రభువు. పరలోక రాజ్యం దీపాలను పట్టుకొని పెళ్లి విందు కోసం బయలుదేరిన పది మంది కన్యలను పోలి ఉందని ఓ సందర్భంలో చెబుతారు క్రీస్తు. వారిలో అయిదుగురు తెలివైనవారు, మరో అయిదు మంది తెలివి లేనివారు. తెలివైన కన్యలు కళ్లల్లో వత్తులు వేసుకొని నిద్రపోకుండా పెళ్లి కుమారుని పిలుపు విని విందుకు హాజరయ్యారు. తెలివిలేని కన్యలు నూనె లేని దీపాలతో నిద్రపోయారు. మనుషులు ఏ సమయంలోనైనా సిద్ధంగా ఉండాలనే హెచ్చరికను క్రీస్తు ఈ ఉపమానం ద్వారా చెప్పారు. ‘ఆ రోజు అయినా, ఘడియ అయినా మీకు తెలియదు కనుక మీరు మెలకువగా ఉండండి’ అంటున్నారు ప్రభువు. అడవిలో జంతువులు తమను వేటాడే శత్రువు పట్ల నిత్యం అప్రమత్తతతో ఉంటాయి. మరి మానసికంగా, శారీరకంగా వికసించిన బుద్ధిజీవి అయిన మనిషి తనను వెంటాడే జంతువుల పట్ల మెలకువగా ఉంటున్నాడా అనేదే ప్రశ్న? వెంటాడే జంతువులంటే క్రోధం, ద్వేషం, పగ, అసూయ లాంటివి. ఇవన్నీ క్షణక్షణం మనల్ని మింగటానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. వీటి పట్ల మెలకువగా ఉండాలి. ప్రేమ కరుణ, సేవ అనే దివిటీలు వెలిగించి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఇలా మెలకువగా ఉండే మనిషికి భయం లేదు. బెదురు లేదు. అనాయాసంగా తన జీవన పయనాన్ని సాగిస్తాడు అన్నది క్రీస్తు సందేశం.             

- ఎం.సుగుణరావు

మరిన్ని

జిల్లాలు

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని