సందేహం

Published : 01/07/2021 01:10 IST
వ్యత్యాసం అదే

జెన్‌ కథ

‘స్వర్గనరకాలు అంటే ఏంటి? అవి నిజంగా ఉన్నాయా? వాటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మీరు చెబుతారా?’ ప్రసిద్ధ జెన్‌ గురువు హకుయిన్‌ని ఆసక్తిగా అడిగాడు ఒక పోరాటయోధుడు.

హకుయిన్‌ అతణ్ని పరికించి చూసి ‘ఎవరు నువ్వు?’ అని ప్రశ్నించాడు. ‘నేనొక యోధుణ్ని’ గర్వంగా చెప్పాడతను. ‘అలాగా! అయినా, అలాంటి లోతైన విషయాల్ని అర్థంచేసుకోగలవని ఎలా అనుకుంటున్నావు? నువ్వో క్రూరమైన, పాషాణ హృదయం ఉన్న సైనికుడివి. నీకవన్నీ బుర్రకెక్కవు. పిచ్చి ప్రశ్నలతో నా సమయం వృథా చెయ్యకుండా వెంటనే ఇక్కణ్నుంచి వెళ్లు’ చేతులు విసురుగా ఊపుతూ కటువుగా అన్నాడు హకుయిన్‌.

అంతే, ఆ యోధుడిలో కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. హకుయిన్‌ మాటల్ని ఎంతమాత్రం జీర్ణించుకోలేకపోయాడు. ఆయన్ని అంతం చేసేందుకు ఒరలోంచి వేగంగా కత్తి బయటికి లాగి ఒకడుగు ముందుకేశాడు.

‘ఇదే నరకం’ ప్రశాంతంగా బదులిచ్చాడు హకుయిన్‌.

ఆ పోరాటయోధుడు అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయాడు. ఆవేశంలో తాను ఎంతటి దారుణమైన పనికి పూనుకున్నాడో గ్రహించాడు. అతనిలో అణువణువునా అపరాధ భావం నిండింది. కత్తి పక్కకి విసిరేసి హకుయిన్‌ ముందు మోకరిల్లాడు ఆ పోరాట యోధుడు.

‘ఇదే స్వర్గం’ అంతే శాంతంగా పలికాడు ఆ గురువు.

- ఎం.అక్షర

మరిన్ని

జిల్లాలు

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని