నవ్వుల జల్లులు

Published : 04/04/2021 02:01 IST
మాడిపోనిది అదే మరి!

అమ్మ: మధ్యాహ్నం కూడా ఇడ్లీలేంటి లల్లీ.. అన్నం వండాను తిను.
లల్లి: నువ్వు వండే వాటిలో ఇడ్లీలొక్కటే మాడిపోవు మమ్మీ.. అందుకే అవే అడుగుతున్నా.
అమ్మ: ఆఁ!!

మరిన్ని

జిల్లాలు

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని