శుక్రవారం, అక్టోబర్ 30, 2020

Published : 28/09/2020 01:07 IST
6 తేడాలు కనుక్కోండి


ఆ ఒక్కటి ఏది?

ఇక్కడ కొన్ని పదాలున్నాయి. వాటిలో ఒకటి మాత్రం మిగతావాటికి భిన్నం. అదేంటో ఆలోచించండి.

stun, ton, evil, letter, mood, bad, snap, straw

జవాబులు:

జత చేయండి : 1-సి, 2-డి, 3-ఈ, 4-ఎ, 5-బి

ఆ ఒక్కటి ఏది?: letter (మిగతా వాటిలోని అక్షరాలను తిరగేసి చదివినా అర్థవంత పదాలు వస్తాయి)

పదమాలిక: chair, hair, pair, repair, airport, millionaire.

తేడాలు కనుక్కోండి: కుక్కచెవి, తోక, అబ్బాయి, చొక్కా, చెయ్యి, అమ్మాయి జుట్టు, అమ్మాయి చేతిలోని పజిల్‌ భాగం

మరిన్ని

జిల్లాలు

ఎక్కువ మంది చదివినవి (Most Read)

మరిన్ని